Generalforsamling 2020


Den 29.1.2020 afholdt IF Posten Aabenraa sin årlige generalforsamling.
Som i de foregående år blev den afholdt på Restaurant Royal med efterfølgende spisning for de 12, der deltog. 

Dagsorden:
1. Valg af dirigent: Kjeld Knudsen blev valgt
2. Beretning, v/Kjeld
3. Regnskab: Tage Pedersenforeslog at revisionen fremover afholdes sammen med kassereren
4. Indkomne forslag: ingen
5. Valg: Kjeld Knudsen (formand), Iver Struck (bestyrelsesmedlem), Ib Paulsen (suppleant) og Tage Pedersen (revisor) blev genvalgt.
Anders Geil var ikke på valg, men han ønskede at stoppe efter 52 år 🙂 i bestyrelsen. I stedet træder Leif Andersen ind i bestyrelsen.
6. Fastsættelse af kontingent: uændret
7. Fastsættelse af tilskud til arrangementer: uændret
8. Eventuelt: IF Posten Aabenraa tilmelder sig på det kommende delegeretmøde at afvikle FM i fiskeri i 2022.| Svar

Nyeste kommentarer

25.02 | 08:24

Hej Tage. Det starter kl 13.00. Hilsen Britta

25.02 | 08:01

Hej Britta ang. minigolf, det er den 29 Maj,,,,hvornår starter det mener klokslet
Hilsen Tage Pedersen

26.01 | 11:30

Hej Britta.
Den løbende turnering i bowling er ophørt efter sidste spilledag i december.
Da, der ikke er nogen som vil køre det videre.
Hilsen
Ib

16.02 | 18:00

Tillykke med den nye hjemmeside Aabenraa. Den er flot - så stor ros for dette Britta. Der er link fra PIF's hjemmeside til Jer.