Nyhedsbrev 1-2020

 

 

 

Nyhedsbrev nr. 1, 2020                                          

 

 

FM’erne for resten af 2020 fremgår af nedenstående plan:

 

Dato:

            Idrætsgren:                           Sted:

 

 

 

 

 

 

27. september                                           Fiskeri                                  Esbjerg

3. og 4. oktober                                        Bowling                                Sønderborg

14. og 15. november                                Billard                                   Aalborg

                                           

 

Husk at tilmelde dig via din lokale forening.

 

 

Nyt fra forbundet

 

Vi håber, at du og din familie har det godt, er friske og raske og ved godt mod trods corona`ens begrænsninger på både fysisk og social aktivitet. Heldigvis ser det her sidst i maj måned ud til, at samfundet er på rette vej, så vi alle forhåbentligt snart kan få vores totale frihed tilbage.

 

I Postens Idræts- og Fritidsforbund (PIF) startede 2020 med afvikling af Forbundsmesterskabet (FM) i badminton. Det var dejligt at opleve såvel stor aktivitet på banerne i løbet af weekend`en som på dansegulvet ved 3. halvleg lørdag aften. FM i badminton er uden sammenligning vores største mesterskabsstævne, og det er vores eneste idrætsgren med en decideret 3. halvleg med spisning og fest. 

 

Midt i februar afholdt vi vores Delegeretmøde for foreninger og udvalg. Mødet afholdes hvert andet år og kan efterhånden afvikles i løbet af en formiddag. Denne gang blev det afholdt i Fredericia.

 

Væsentlige emner på mødet kan læses herunder:

- Pool blev nedlagt som idrætsgren i PIF. I de seneste 3 år har der ikke været interesse blandt vore medlemmer for at deltage i mesterskabsstævnet, og derfor havde billardudvalget stillet forslag om nedlæggelse, hvilket altså blev vedtaget af delegeret forsamlingen.

 

- deltagergebyr til vore FM`er 2020 er gratis for vore medlemmer. PIF betaler udgiften.

 

- der var debat om de pokaler, der står rundt omkring i foreningerne. Hvad gør vi med dem, når omdelingscentre og foreninger nedlægges? Birthe Juul fra Julemærkemarchen vil gerne overtage pokalerne - specielt dem uden gravering. De øvrige må den enkelte forening selv skaffe sig af med. Henvend jer gerne til Birthe.

 

- Postens Idræts- og Fritidsforbund har 75års jubilæum næste år - i 2021. Desværre afholder vi ikke delegeretmøde igen før i 2022. Forretningsudvalget kan frygte, at gæsterne vil udeblive, hvis vi inviterer til fest i 2021, så derfor efterlyste vi synspunkter omkring fejring af vores jubilæum. Det viste sig, at der var størst tilslutning til et forslag om at udskyde fejringen til 2022, så det kan ske i forbindelse med vores delegeretmøde. Det bliver et punkt på dagsordenen til næste Forretningsudvalgsmøde.

 

- der foregik en meningsudveksling fra talerstolen omkring faldende medlemstal, mulighed for at udvide PIF med f.eks. DHL, DPD, GLS med flere, alderssammensætningen generelt i Forbundet, mere reklame for PIF, rekrutteringsmedarbejdere til opsøgende arbejde/"branding."

 

Det er flere år siden, at punktet "Fremtidigt virke" har skabt opmærksomhed og diskussion, men det gjorde det i høj grad i år. Forretningsudvalget vil på vores næste møde diskutere punkterne og overveje, hvad der kan/skal gøres for at imødekomme synspunkterne og idèerne.

 

Der var enkelte udskiftninger af medlemmer i vore udvalg. Anna-Lise Madsen trådte ud af badmintonudvalget og blev erstattet af Torben Goldmann. Frank Høj og Lilian Behrendsen ønskede begge at stoppe i golfudvalget. Her blev der ikke valgt nye medlemmer. Hensigten var, at nye udvalgsmedlemmer skulle findes ved FM i golf, men da dette stævne blev aflyst, efterlyses nye udvalgsmedlemmer via opslag, som kan ses i dette Nyhedsbrev.

 

Alle 3 afgående udvalgsmedlemmer fik en stor og varm tak for en god og værdifuld indsats. Vi gentager vores tak her og ønsker jer held og lykke i livet fremover. Tusind tak.

 

Dagens højdepunkt var uddeling af hædersbevisninger. Vi har 4 pokaler til uddeling, men desværre var der kun indstilling til 2 af dem. Det er utroligt ærgerligt, for selvfølgelig er der ihærdige medlemmer rundt i landet, som fortjener at modtage en sådan hæder. Fra talerstolen blev der opfordret kraftigt til allerede nu at starte overvejelserne omkring indstilling af medlemmer til vore hædersbevisninger i 2022. Dette blev givet som en hjemmeopgave! Nu er I blevet mindet om opfordringen endnu en gang. 

 

Lederpokalen (V.W.V.W-uret) blev overrakt til Lissy Christensen fra Horsens for en lang, arbejdsom, alsidig og særdeles værdifuld indsats i såvel I. F. Posten, Horsens som i udvalgsarbejde i forbundsregi.

 

FU - Pokalen havde minigolfudvalget v/Heinz Dahl og Ole Jensen gjort sig fortjent til. De har igennem mange år kørt parløb i udvalget, og det har resulteret i mange gode mesterskabsstævner, som altid har været planlagt og gennemført med stor sikkerhed og erfaring.

 

Rigtig hjertelig tillykke endnu en gang til jer alle 3. I har i høj grad fortjent denne hæder.

 

Tusind tak til Britta Jensen og Per Nørgaard for at udfærdige referat fra delegeretmødet 2020.

 

FM i skydning i marts måned blev aflyst på grund af for få tilmeldte.

 

Pr. 20. maj er vi 885 medlemmer i PIF.

 

Udendørssæsonen er i gang, men desværre blev vi nødt til at aflyse FM i golf på grund af corona. Ingen golf uden spisning med masser af socialt samvær, så forsamlingsforbuddet satte desværre en effektiv stopper for stævnet. Det er meget, meget ærgerligt, men i dette tilfælde var vi ikke "herre i eget hus," og en ubuden samt uvelkommen gæst afgjorde sagen.

 

FM i minigolf blev lykkeligvis gennemført. Udvalget kontaktede politi og corona-hotline, og i samarbejde med disse instanser blev der fundet en løsning. En vigtig pointe her er, at aktiviteten udelukkende foregår udendørs. De 26 tilmeldte blev delt op i 3 hold, således at der ikke var mere end 10 personer på banen ad gangen. 3. halvleg foregik også gruppevis, og selvfølgelig blev det meget anderledes, end hvad det plejer at være, men stævnet blev gennemført på en forsvarlig måde, idet samtlige deltagere var ekstremt disciplinerede. Værterne for minigolfbanen var utroligt hjælpsomme og imødekommende, så vi var sikre på, at alle forholdsregler kunne overholdes. En stor tak til værter, udvalg og spillere for jeres ansvarlighed, som i fællesskab gjorde, at mesterskabsstævnet kunne gennemføres.

 

Landskredsen afholder Landskredsstævne i Fredericia den 24. - 25. oktober og informationsmateriale er udsendt til foreninger og udvalg.   

 

Dansk Firmaidræts Forbund skulle afvikle Formandsmøde i foråret, men her lagde Corona sin klamme hånd om arrangementet, som derfor blev aflyst. Vi deltager normalt ikke i dette møde og havde da også meldt afbud i år.

 

Efter en forhåbentlig dejlig sommer og ferie på hjemlige breddegrader har vi FM i fiskeri i september, bowling i oktober og billard i november. Vi ønsker jer en skøn sommer i vores eget idylleriske lilleputland.

 

Forretningsudvalget holder næste møde søndag den 4. oktober i forbindelse med FM i bowling.


Stillingsannonce

 

Et fantastisk og sjældent udbudt frivilligt job er blevet ledigt, så skynd dig at slå til. Og læs endelig videre.

 

Vore 2 kompetente medlemmer i golfudvalget har valgt at søge nye udfordringer, og derfor har du nu den enestående chance for at komme i spil til dette attraktive tilbud om en plads i golfudvalget.

 

Vi forventer, at du har lyst til at indgå i et samarbejde dels med et andet udvalgsmedlem og dels med vore foreninger. Arbejdsopgaven er primært at planlægge og afvikle det årlige Forbundsmesterskab i golf hvert år i juni måned. Dette sker i samarbejde med en forening et sted i Danmark.

Til gengæld for din arbejdsindsats kommer du til at indgå i et fællesskab med hyggeligt socialt samvær, masser af sjov, grin og glæde og ikke mindst kamp til "hole in one."

 

Slå til nu! Du vil ikke fortryde.

 

Hvis du har spørgsmål, og/eller hvis du er interesseret i dette enestående tilbud om at blive en del af golfudvalget, skal du bare kontakte Birthe på telefon 49408626 eller på mail: almind46@gmail.com   Forretningsudvalget ser frem til og glæder os til din henvendelse.

 

 

Indlæg fra FM´er

 

FM i badminton 1.-2. februar 2020 i Grænsehallerne i Kruså.

 

Badmintonklubben København var denne gang vært for det årlige FM i badminton.

Da de umiddelbart efter sidste års stævne skulle i gang med at planlægge for 2020, var der udfordringer med at få det til at hænge sammen rent logistisk ved at afvikle det i København, som det oprindeligt havde været planlagt. Det blev derfor hurtigt besluttet, at det igen skulle henlægges til Grænsehallerne. Og det var en beslutning, der blev taget godt imod fra størstedelen af spillerne. Der er gode rammer for at afholde sådan et stævne i form af 3 haller, cafeteria, festsal og mulighed for overnatning til ca. 65 udover dem, der vil benytte sig af gymnastiksalen. Og så er der jo en lille flok fra København, som med tiden har fundet sig sit eget hotel i Flensborg.

 

I år blev overnatningen dog lidt af en udfordring, idet der også skulle afvikles et fodboldstævne samme weekend med et antal unge mennesker til overnatning, men ved fælles indsats lykkedes det at få det til at hænge sammen.

 

 Efter at der ved ankomsten ved 11-tiden var blevet hilst i øst og vest og udvekslet siden sidst, bød Ole velkommen, og holdkampene kunne gå i gang. I år var der hverken de små eller store hold med. I stedet var der Mix-hold og herre-hold, og især det sidste var populært. 


 

Den ene af hallerne var også nogle timer om lørdagen optaget af håndbold, hvorfor vore kampe blev spillet lidt på tværs af alle 3 haller. 


 

Som altid blev der gået til den, og desværre var en spiller fra Kbh. uheldig i én af sine første kampe, så han måtte forbi skadestuen. Tilbage med benet i gips havde han dog humøret i behold til at være der som tilskuer resten af weekenden og endda deltage i aftenfesten.

 

3. halvleg blev traditionen tro også afholdt i Grænsehallerne med dejlig mad, og musikken blev leveret af Karsten og Kim fra Tip Top Duo, som sørgede for, at dansegulvet var fyldt til sidste dans kl. 01.00.

 

Søndag fortsatte afviklingen af kampene. Desværre trækker det som altid ud, når det er de samme spillere, som skal spille til sidst i forskellige kampe på tværs af hinanden, men ca. kl. 14.30 var det slut og tid til præmieoverrækkelse. 

 

Tak til København for at ville afholde dette stævne, og tak til Ole og Ernst for sammensætning af selve kampplanerne m.m.

 

Vi ses i 2021, men hvor det bliver, vides endnu ikke.  Det ved vi forhåbentlig efter det kommende Delegeretmøde.

 

Britta Jensen, Redaktionen

 

Lidt statistik:                                       Antal spillere:     Deltagere aftenfest

2012                                                       100                                                          99

2013                                                       87                                                           ?

2014                                                       105                                                          99

2015                                                       94                                                           85

2016                                                       84                                                           68

2017                                                       65                                                           68

2018                                                       79                                                           78

2019                                                       66                                                           73

2020                                                       78                                                           88

 

FM i skydning

 

Blev desværre aflyst på grund af for få tilmeldte.

 

FM i minigolf 24. maj 2020, Holmens Camping, Ry

Referent: Ole N. Jensen/redaktør: Britta Jensen

 

På trods af corana krisen var der 28 deltagere, som havde tilmeldt sig, hvilket vi fra udvalgets side er rigtigt glade for. Det er faktisk lidt flere end de foregående år.

 

I år måtte vi gennemføre stævnet på en anden måde end vi normalt gør på grund af forsamlingsforbuddet. Det indebar dels at ægtefæller, kærestepar og far/søn spillede sammen på samme bane, og dels at vi kun måtte være 9 spillere og en fotograf på banen ad gangen. Det betød længere ventetid både før og efter vi havde spillet, men alle tog det med godt humør og stor forståelse. Selvfølgelig manglede vi de jokes og den ping-pong, som der normalt er, når vi blander spillere fra forskellige byer på samme bane, men snakken gik nu livligt alligevel -- på behørig afstand.

 

Det var en spændende og udfordrende minigolfbane, vi spillede på, og der var kun 4 spillere, som fik "hole in one". På nogle af banerne var der "vandgrøfter" til den ene side, så mange af os fik "vasket" bolden indtil flere gange!!!


Vinderen af henholdsvis dame- og herrerækken var aldeles suveræne i år, da de brugte 8 og 10 slag mindre end nummer 2, så spænding var der ikke meget af.


Vejret var ikke det bedste i år med lidt småregn og en kølig vind, så ejerne af campingpladsen tilbød os at afvikle 3.halvleg indendørs i det ellers lukkede badeland, hvor der var stillet borde og stole op med afstand imellem, hvilket var rigtigt dejligt. De havde også sørget for hjemmebagte boller og kringle samt mange kander kaffe til os, rigtigt lækkert.

 

Desværre var Britta fra redaktionsudvalget forhindret i at komme. I stedet havde hun sørget for en anden fotograf, nemlig Eddy, som jo i forvejen tager en del billeder. 

 

Vi fik et par forslag til, hvor vi skal afvikle stævnet til næste år, som bliver søndag den 30. maj 2021.

Der er også mulighed for at komme med yderligere forslag til spillesteder indenfor de næste par måneder til os.

 

FM i golf

 

Blev desværre aflyst på grund af begrænsningerne i forsamlingsreglerne.

   

Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

25.02 | 09:24

Hej Tage. Det starter kl 13.00. Hilsen Britta

...
25.02 | 09:01

Hej Britta ang. minigolf, det er den 29 Maj,,,,hvornår starter det mener klokslet
Hilsen Tage Pedersen

...
26.01 | 12:30

Hej Britta.
Den løbende turnering i bowling er ophørt efter sidste spilledag i december.
Da, der ikke er nogen som vil køre det videre.
Hilsen
Ib

...
16.02 | 19:00

Tillykke med den nye hjemmeside Aabenraa. Den er flot - så stor ros for dette Britta. Der er link fra PIF's hjemmeside til Jer.

...
Du kan lide denne side
Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE