Love for "Idrætsforeningen Posten"

Love for "Idrætsforeningen Posten", 6200 Aabenraa

                                                          § 1. Foreningens navn

Foreningens navn er “Idrætsforeningen Posten Aabenraa”, til daglig også kaldet “I.F. Posten Aabenraa”.

                                                           § 2. Formål

“Idrætsforeningen Posten Aabenraa” har til formål at fremme den aktive idrætsudøvelse blandt personalet ved Aabenraa Postkontor. Det er ligeledes formålet gennem mesterskaber og stævner at skabe samhørighed og kammeratskab blandt det ansatte personale.

                                                           § 3. Medlemsskab

Som ordinært medlem kan optages enhver, der er beskæftiget i Post Danmark samt evt. ægtefælle/samlever.

Som ekstraordinært medlem kan optages idrætsudøvere, som ikke er beskæftiget ved Post Danmark, og hvor den pågældendes arbejdsplads ikke selv har en idrætsforening.

Der kan optages passive medlemmer med det formål at støtte foreningen under samme betingelser som ovenfor nævnt.

 Udmeldelse skal ske skriftligt med 1 måneds varsel til kassereren.

                                                           § 4. Kontingent

Kontingentet udgør pr. måned:

Aktive medlemmer                            20,00 kr.

Passive medlemmer                           10,00 kr.                

Herudover fastsætter bestyrelsen selv for 1 år ad gangen reglerne for egenbetaling til stævner.

                                                           § 5. Ledelse

Foreningens ledelse består af: en formand, en kasserer, tre bestyrelsesmedlemmer og en suppleant.

Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen. Formanden og et bestyrelsesmedlem vælges på lige årstal. Kassereren og to bestyrelsesmedlemmer vælges på ulige årstal.

Suppleanten er på valg hvert år.

                                                          § 6. Regnskab

Kassereren fører regnskab over foreningens indtægter og udgifter og afholder alle løbende faste samt øvrige mindre udgifter. Alle større udgifter skal vedtages af bestyrelsen.

Regnskabsåret løber fra 1. januar - 31.december.

Regnskabet skal foreligge til revision senest 14 dage før den årlige generalforsamling.

Revisionen foretages af 2 revisorer, der vælges på generalforsamlingen på lige årstal for 2 år ad gangen (1 i lige og 1 i ulige år).

                                                           § 7. Generalforsamling

Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i febr./marts måned. Den indkaldes med mindst 14 dages varsel med følgende dagsorden: 1) Beretning over det forløbne år. 2) Forelæggelse af det reviderede regnskab. 3) Indkomne forslag. 4) Valg. 5) Fastsættelse af kontingent. 6) Fastsættelse af tilskud for det kommende år. 7) Evt.

Stemmeret har alle aktive, som er fremmødt. Skriftlig afstemning kan forlanges.

Vedtægtsændringer sker med almindelig stemmeflertal.

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen, eller når mindst 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer skriftlig forlanger det.  Den ekstraordinære generalforsamling er beslutningsdygtig.

(Disse love er vedtaget på generalforsamlingen den 27. januar 2016).

 

 

 

 

Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

16.02 | 19:00

Tillykke med den nye hjemmeside Aabenraa. Den er flot - så stor ros for dette Britta. Der er link fra PIF's hjemmeside til Jer.

...
13.02 | 09:31

Hej Britta.....flot lavet så kan man jo følge med i hvad der sker
godt gået......Tage Pedersen

...
06.12 | 16:33

Hej Britta. Opstarten på hjemmesiden er rigtig fin (ROS). Vi skal nok have en bjælke med Julemærkemarchen og Bowling

...
03.02 | 17:55
IF Posten Aabenraa har modtaget 6
Du kan lide denne side
Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE